18 februar 2008

Ikke nogen dårlig udsigt

 I meget gamle dage sejlede der skibe forbi med huder fra et garveri lidt længere oppe ad gaden, og senere blev området så dræneret og tørlagt. De sidste par år har drænpumpen flere gange været ude af drift, og mere og mere vand er kommet til søen igen, til glæde og held for os der bor ved siden af. Nu har vi lige pludselig fået vandudsigt, en slags i hvert fald, og en masse larm fra plaskende og rappende ænder dag og nat. Store flokke af fugle på træk har mellemlandet her på deres rute sydover og nordover, og det husker jeg ikke de gjorde i samme omfang, da marken var tørlagt. De græssende køer tog sig nogle dejlige badeture sidste sommer, det gik heller ikke stille af.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: